26. Per què els humans hem de relacionar-nos amb els demés per sentir-nos persones?

Pseudònim: