6. Cossos que pensen o ments que parlen?

Pseudònim: Red Deer