8. En la nostra vida hem de viure el present sense oblidar el passat i pensar en el futur?

Pseudònim:Mediterrània